Teorijska pitanja iz Booleove algebre

Author
Aleksandar Ilić
View Count
3810
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

Ovde je samo postavka pitanja koja sam prikupio po raznim rokovima. Ako naðete da se neka pitanja ponavljaju ili da rešenje nekih pitanja nije tačno, javite mi.

Teorijska pitanja iz Booleove algebre