Πρότυπο Πτυχιακής Εργασίας - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. - ΤΕΙ Πελοποννήσου

Author
John Liaperdos
View Count
11792
License
LaTeX Project Public License 1.3c
Abstract
(το πρότυπο αποτελεί προσαρμογή του προτύπου διπλωματικής εργασίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ - [http://web.dbnet.ntua.gr/el/diplomas.html])
Πρότυπο Πτυχιακής Εργασίας - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. - ΤΕΙ Πελοποννήσου