Templates — Tampere University of Technology (TUT)

Templates tagged Tampere University of Technology (TUT)

Show all Templates

Tampere University of Technology thesis template
Tampere University of Technology thesis template
This is a template for TUT theses, based on the 2017 updates to the 2014 Thesis Writing Guide and the Word template made for it. The example document in this template is in the form of a master’s thesis in English, see also the one in the form of a bachelor’s thesis in Finnish. Both templates use the same document class. The comments in the example document show how to change options such as figure numbering and referencing style.
Timo Kalliomäki
Tampereen teknillisen yliopiston opinnäytepohja
Tampereen teknillisen yliopiston opinnäytepohja
Tämä on pohja TTY:n opinnäytteille, joka perustuu vuoden 2017 päivitettyyn versioon vuoden 2014 opinnäytetyön kirjoitusohjeesta sekä siitä tehtyyn Word-mallineeseen. Tämän pohjan esimerkkiasiakirja on kirjoitettu suomenkielisen kandidaatintyön muotoon, katso myös vastaava englanninkielisen diplomityön muotoon kirjoitettu. Molemmat pohjat käyttävät samaa asiakirjaluokkaa. Esimerkkiasiakirjan kommenteista käy ilmi, miten vaihtaa valintoja kuten kuvien numerointia tai viittaustyyliä.
Timo Kalliomäki
Tampere University of Technology - Doctoral Thesis
Tampere University of Technology - Doctoral Thesis
Doctoral thesis template for Tampere University of Technology 26.08.2014 rev. 1.01
TUT
Master of Science Thesis Template for Tampere University of Technology (TUT)
Master of Science Thesis Template for Tampere University of Technology (TUT)
This is the new and updated M.Sc. thesis template for Tampere University of Technology from POP, in use since 2015. [Downloaded 25 September 2016] Note that you must choose either Finnish or English here and there in this file. Please compile with XeLaTeX for better handling of UTF-8 characters, especially with lstlisting that contain UTF-8 characters.
Erno Salminen, Sami Paavilainen

Related Tags

International LanguagesUniversityLuaLaTeXThesisFinnishXeLaTeX