Gallery — Polish

Gallery Items tagged Polish

Show all Gallery Items

WUT-Thesis
WUT-Thesis
LaTeX template for engineer and master thesis for Warsaw University of Technology.
Artur M. Brodzki, Piotr Woźniak
Michał Kwiecień's CV
Michał Kwiecień's CV
Michał Kwiecień's CV. Created with the moderncv template.
Michał Kwiecień
PUEB Thesis Template
PUEB Thesis Template
Thesis template for Poznan University of Economics and Business.
PUEB
Praca Dyplomowa IMUP
Praca Dyplomowa IMUP
Szablon pracy dyplomowej Instytut Matematyki UP
Karol Gryszka i Paweł Solarz
Praca dyplomowa Politechnika Śląska AEI szablon
Praca dyplomowa Politechnika Śląska AEI szablon
Szablon pracy dyplomowej - wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. (Thesis template for the Silesian University of Technology)
Monika Nasuta
Szablon pracy zaliczeniowej z epistemologii 15/16
Szablon pracy zaliczeniowej z epistemologii 15/16
Szablon pracy zaliczeniowej z epistemologii (Kognitywistyka, IP UAM).
Pawel Lupkowski
Wzór pracy dyplomowej SGH
Wzór pracy dyplomowej SGH
This document is a template for thesis that provides formatting that is in line with the requirements of SGH Warsaw School of Economics style guide.
Bogumił Kamiński and Michał Jakubczyk
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów  w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Każde przedsiębiorstwo musi dostarczać produktów o wysokim poziomie jakości, aby kupujący był zainteresowany danym wyrobem. Wydaje się oczywistym, że oczekiwania oraz zadowolenie nabywcy są w takiej sytuacji najbardziej istotne. Należy wobec tego przełożyć oczekiwania nabywcy na parametry projektowanego wyrobu. Zatem istnieje konieczność aktywnego oddziaływania na jakość i wymaga ona rozwiązania problemu z obszaru sterowania jakością w przedsiębiorstwie. Sterowanie jakością obejmuje monitorowanie procesów (działań) oraz eliminowanie przyczyn błędów na wszystkich etapach cyklu życia produktu. W opracowaniu zaproponowano opis przepływu błędów w procesach cyklu życia produktu za pomocą modelu macierzy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono rozwiązanie pozwalające przekształcić proces reklamacyjny w narzędzie doskonalenia. W artykule dokonano charakterystyki pojęcia błędu występującego w poszczególnych etapach cyklu życia produktu jako odchyleń od wymagań jakościowych. Wyznaczono również parametry odporności wyrobu na zakłócenia. Problem przedstawiony w artykule jest spotykany w zagadnieniach z obszaru sterowania jakością. W artykule zwrócono również uwagę na korzyści ekonomiczne wynikające ze sterowania produkcją przy zastosowania proponowanego modelu przepływu błędów. Badania przeprowadzono z użyciem pakietu R.
AngelinaRajdaTasior

Related Tags

International LanguagesMathUniversityRésumé / CVGetting StartedProject / Lab ReportThesisXeLaTeXPolitechnika Śląska (Silesian University of Technology)SGH Warsaw School of EconomicsWarsaw University of TechnologyPoznán University of Economics and BusinessUniwersytet Pedagogiczny