Gallery — Math

Gallery Items tagged Math

Show all Gallery Items

Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów  w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Każde przedsiębiorstwo musi dostarczać produktów o wysokim poziomie jakości, aby kupujący był zainteresowany danym wyrobem. Wydaje się oczywistym, że oczekiwania oraz zadowolenie nabywcy są w takiej sytuacji najbardziej istotne. Należy wobec tego przełożyć oczekiwania nabywcy na parametry projektowanego wyrobu. Zatem istnieje konieczność aktywnego oddziaływania na jakość i wymaga ona rozwiązania problemu z obszaru sterowania jakością w przedsiębiorstwie. Sterowanie jakością obejmuje monitorowanie procesów (działań) oraz eliminowanie przyczyn błędów na wszystkich etapach cyklu życia produktu. W opracowaniu zaproponowano opis przepływu błędów w procesach cyklu życia produktu za pomocą modelu macierzy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono rozwiązanie pozwalające przekształcić proces reklamacyjny w narzędzie doskonalenia. W artykule dokonano charakterystyki pojęcia błędu występującego w poszczególnych etapach cyklu życia produktu jako odchyleń od wymagań jakościowych. Wyznaczono również parametry odporności wyrobu na zakłócenia. Problem przedstawiony w artykule jest spotykany w zagadnieniach z obszaru sterowania jakością. W artykule zwrócono również uwagę na korzyści ekonomiczne wynikające ze sterowania produkcją przy zastosowania proponowanego modelu przepływu błędów. Badania przeprowadzono z użyciem pakietu R.
AngelinaRajdaTasior
Reverse combinations
Reverse combinations
It's easy to find out how many combinations you can have if you know the total number of items, and the number of items you are combining. It's a little harder to do that in reverse. This document shows how to find the total number of items if you know how many are combined at a time, and the total number of combinations.
David Wales
The Relevancy of Calculus in the Science Classroom; How CCSS/NGSS can help bridge the gap
The Relevancy of Calculus in the Science Classroom; How CCSS/NGSS can help bridge the gap
A survey from the perspective of a 25 year High School Science teacher on how Calculus is relevant to the high school science classroom, supported by CCSSM and NGSS.
Angela B. Vercher
Resumo das Regras para a Dedução Natural
Resumo das Regras para a Dedução Natural
Resumo das Regras para a Dedução Natural Material de aula da disciplina MAC0239 - Introdução à Lógica e Verificação de Programas (Agosto de 2015)
Luiz Carlos Vieira
The Math Mag Article Template
The Math Mag Article Template
Downloaded from Mathematics Magazine's website. Mathematics Magazine offers lively, readable, and appealing exposition on a wide range of mathematical topics.
Mathematical Association of America
Template for SIAM Online-Only Journals
Template for SIAM Online-Only Journals
Template for SIAM Online-Only Journals (JUQ, SIADS, SIAGA, SIFIN, and SIIMS), downloaded from SIAM homepage on March 14, 2018.
SIAM
Weekly Work Report Template
Weekly Work Report Template
The Weekly Work Report template for students in ZhengLab, Dept. Electronic Engineering, Ocean University of China.
zhenglab
hf-latex
hf-latex
Egy kis segítség azoknak az SZTE-s hallgatóknak, akik a házi feladatokat LaTeX-ben szeretnék elkészíteni.
Tamás Waldhauser
Writing Up Solutions Using LaTeX
Writing Up Solutions Using LaTeX
A sample document with some code, useful packages, resources, and sample solution writeups to help Phillips Academy math students get started with Overleaf and LaTeX.
Logan Jester

Related Tags

PortugueseRésumé / CVPosterNewsletterHandoutTufteBosnianResearch DiaryInternational LanguagesTikZCommentingBibliographyUniversityFontsHomework AssignmentQuiz, Test, ExamAlgorithmTablesCzechDynamic FiguresConference PaperConference PresentationElectronicsTutorialPhysicsSource Code ListingSwedishFrenchPortuguese (Brazilian)GreekGetting StartedePubEssayExamSpanishGermanLuaLaTeXBrochurePresentationAcademic JournalThesisProject / Lab ReportBookCambridge UniversityKoreanNorwegianPolishMatricesBoise State UniversityFinnishBeamerXeLaTeXArabicChartsMATLABTwo-columnUniversity of Texas at AustinRomanianUniversity of CopenhagenUniversity of ReadingJapaneseIEEE (all)Worcester Polytechnic Institute (WPI)Universidade Federal do Rio Grande do SulVietnameseChineseThaiFractalsIndian Institute of Technology MadrasUniversidade de São PauloCatalanCardiff UniversityFlorida State UniversityBloomsburg University of PennsylvaniaPontificia Universidad Católica de ChileRussianMoscow Aviation InstitutediacrTechResearch ProposalUniversidad Tecnológica de BolívarAmerican Physical Society (APS)PuzzleJournal of Statististical SoftwareLecture NotesUniversidad Nacional Autónoma de HondurasInstituto de Matemática e Estatística (IME-USP)DutchCheat sheetAdelphi UniversityWileyIcelandicUniversidade Federal de Ouro PretoAstronomy & AstrophysicsMasaryk UniversityWelshDePaul UniversityBahasa IndonesiaTurkishRoyal Statistical SocietyUniversité Laval SlovakUniversity of PennsylvaniaHungarianUniversity of WaterlooSociety for Industrial and Applied MathematicsTeaching Plan & SyllabusUniversity of OsloMongolianNortheastern UniversityManchester Metropolitan University